Pazar, Ocak 19, 2020
   
YAZI BOYUTU
 • ataturk
 • anitkabir
 • turkey

Süleyman ÖZGÜR-AnaSayfa

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

İdari Para Cezalarının İndirimli Olarak Peşin Ödenmesi

İdari Para Cezalarının İndirimli Olarak Peşin Ödenmesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği  17.07.2012 Sayı: 10268 Konu: İdari Para Cezalarının İndirimli Olarak Peşin Ödenmesi   İlgi: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09.07.2012 tarih ve 18258 sayılı yazısı GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün İlgi yazısıyla; 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre belediye encümeni tarafından verilen para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında taksitlendirilmesinin mümkün olup olmadığı... Devam et...

Gömeç'te Tarihi Buluşma

Gömeç'te Tarihi Buluşma

Gömeç, bayramın ikinci günü tarihi bir buluşmaya sahne oldu. Şu an belediye binası olarak hizmet veren Gömeç Merkez İlköğretim Okulu 1971-1976 dönemi öğrencileri, mezuniyetlerinden 36 yıl sonra sınıf öğretmenleri Ali Mantar ile buluştu. Bu organizasyon için yurdun çeşitli yerlerinden gelen dönem öğrencileri, Gömeç'te ikamet eden arkadaşları ile Gömeç Şehit Üsteğmen Saadettin... Devam et...

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2006 tarihli ve 26228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin  dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Firmalara ödenmesi gereken enerji desteği tutarları, Bakanlık Bütçesinden her altı... Devam et...

Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)

Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)

23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390 TEBLİĞ Rekabet Kurumundan: REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU USULÜNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve/veya 6 ncı maddesi ile 7 nci maddesinin ihlal... Devam et...

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390 GENELGE Başbakanlıktan: Konu :    Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele. GENELGE 2012/19 Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu, bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve sürdürülmekte olan çalışmalar da dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 – Akaryakıt kaçakçılığı ile... Devam et...

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

 Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390 GENELGE Başbakanlıktan: Konu :    Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil)                Otoyolu Projesi. GENELGE 2012/18 Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: 1 – Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma... Devam et...

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a)... Devam et...

İşçilere 2012 Yılında Verilecek İlave Tediye Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

İşçilere 2012 Yılında Verilecek İlave Tediye Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2012/3576              4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2012 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının 23/10/2012 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/8/2012 tarihli ve 8734 sayılı... Devam et...

HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK TUVALETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK TUVALETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Amaç ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 10/11/2005 tarihli... Devam et...

YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Amaç ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü... Devam et...

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Amaç ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü... Devam et...

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “Kapsam” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan “20 nci maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi”... Devam et...

ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/15)

ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/15)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, asansör yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında A tipi muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, asansör yıllık kontrol uygulamaları kapsamında ilgili idare ile protokol yapan A tipi muayene kuruluşunun faaliyetlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/11/2008 tarihli ve... Devam et...

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-08) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunun aynı... Devam et...

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 15.01 itibariyle

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 15.01 itibariyle

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel... Devam et...

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel... Devam et...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.7. maddesinin (b) bendinde yer alan “Yapım işleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 35.1. maddesinde yer alan “belgeler ile anahtar teknik personel ilişkin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Aynı Tebliğin 37 nci... Devam et...

2011 Yılı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş(Sözlü) Sınav İlanı

2011 Yılı Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü Giriş(Sözlü) Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 17 adet Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü kadrolarına giriş(sözlü) sınavı ile eleman alınacaktır. Sınav İlanı; T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖRÜ GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU             İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 17 adet Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü kadrolarına giriş(sözlü)... Devam et...

1 SERİ NO'LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 27872 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 12/03/2011 Kapsam   6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı... Devam et...

İMAR KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

17 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27435 KANUN İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  Kanun No. 5940                                                                                                          Kabul Tarihi: 9/12/2009      MADDE 1 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye... Devam et...

BELEDİYELERDE KOMİSYON ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

BELEDİYELERDE KOMİSYON ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunlu hale getirilmekte, gelirlerin toplanması ve harcama yapılmasına imkan veren bütçeye ilişkin kararlar ile, imar ve gecekondu sorunlarının engellenmesi için bu konuların öncelikle ihtisas komisyonlarında görüşülmesi sağlanmaktadır. Kurulması zorunlu olan komisyonların bulunmadığı belediyelerde, ilk... Devam et...

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar           Amaç           MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım... Devam et...

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK   Çevre ve Orman Bakanlığından: AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;              a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,              b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama... Devam et...

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

  11 Nisan 2007 ÇARŞAMBA                                             Sayı : 26490 İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2 –... Devam et...

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

  21 Ekim 2006 CUMARTESİ                                                  Sayı : 26326 İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını... Devam et...

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
487816
BugünBugün362
DünDün401
Ziyaretci: 2