Pazar, Ekim 20, 2019
   
YAZI BOYUTU
  • turkey
  • anitkabir
  • ataturk
Pazar, 26 Ağustos 2012 00:27

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Öğeyi Oyla
(0 oy)

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-08)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunun aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Acıbadem Caddesi Tekin Sokak Darga Apartmanı No:24/13 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL adresinde yerleşik Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, uyumlaştırılmamış standartlardan ve/veya ulusal teknik onaylardan hangilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "007" kimlik kayıt numarası verilen Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğ’de yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının Ek-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen G işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu G işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.
Okunma 6926 defa

Yorum Ekle

(*)işaretli alanlar zorunludur.Temel HTML kodlar geçerlidir.

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
446860
BugünBugün135
DünDün229
Ziyaretci: 4