Cuma, May 24, 2019
   
YAZI BOYUTU
  • turkey
  • ataturk
  • anitkabir

Atama

Yazan

Hocam site açarak bize yol gösterdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.Çanakkale meslek yüksek okulu muhasebe mevzunuyum (1994 yılı mevzunu). 1997 yılı kasım ayında Muhasebeci kadrosuna sınavla atandım. Norm kadro çalışmalarına kadar belediyemize tahsis edilmiş hesap işl.müd. kadrosu olmadığı için muhasebeci olarak görevime devam ettim. sonra norm kadro çalışmaları çerçevesinde belediyemize tanınmış olunan cetvellerdeki hesap işl.müd. kadrosuna vekaleten atandım. yine 06.06.2007 tarihli belediye meclisince belediyemize mali hizmetler müdürlüğü kadrosu tahsis edildi. belediyemizin yer aldığı cetvellere göre hesap işl.müd. kadrosu olmadığından mali hizmetler müdürlüğüne atandım. Buna göre 1-Benim atatamın yapıldığı yıldan bu zamana örneğin 18.04.1999 yılından önce hesap işleri müdürlüğü için yüksek okul mezunluğu yeterli idi ve kadro değişikliğim yapılmadığı için mağduriyetimin giderilmesi imkanı var mı?18.04.1999 öncesinde muhasebeci kodrosunda olmam benim şu an mali hizmetler müdürlüğüne asaleten atanmamın yapılıp yapılamayacağı?2-Muhasebe yetkilisi için sertifika başvurum var ama burada geçen sınavla atananlarda sertifika şartı aranmaz gibi bir durum var bu beni kapsar mı?3-Benim asıl kadrom muhasebeci ve vekalet ettiğim kadronun vekalet aylığını ve o kadronun derece ve kademe haklarını alabilirmiyim?

...


Belediyemizde çalışan memur ve işçi maaşları özel bir bankadan verilmesi düşünülmektedir. Banka ile protokol yapılacak ve karşılığında belediyemize araç alınacaktır. Bu şekilde özel bir banka ile protokol yaparak maaşları o bankadan ödeme yapabilirmiyiz?

Çerkezköy Belediyesi - TEKİRDAĞ


Belediye tarafından Atatürk heykeli yaptırmış bulunuyoruz. Heykeli yapan kişi vergi mükellefi değildir. Belediyeden ödeme yapılırken % kaç oranında gelir vergisi kesintisi yapmamız gerekmektedir.

Gömeç Belediyesi - BALIKESİR


Ünye Belediyesi bütçesi içinde faaliyet gösteren İşletme Müdürlüğümüz vardır. İşletme Müdürlüğümüzün faaliyet alanı Su, Otobüs, Liman hizmetleri,Memba suyu hizmetleri ve Motel hizmetleri alanlarında birleşmiş bir müdürlüktür. İşletme müdürlüğümüz aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefiyiz.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesini kurum bütçesi içerisinde kodlanmakta, muhasebe olarak mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince tek düzen hesap planına göre ayrı muhasebe kayıtları tutmaktayız. Ay sonlarında aylık mizanlarımızı çıkararak belediye muhasebesine verilmekte ve mizanlar birleştirilerek konsolide edilmektedir.

10/03/2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu birlikte değerlendirilerek;Yapılan bu uygulamanın doğru olup olmadığını ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü muhasebe servisimizin nasıl bir yol izleyeceği konusunda tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

Ünye Belediyesi - ORDU


Belediye sınırları içinde bir gazete çıkması durumunda 4734 sayılı Kanuna göre başka nerelerde ilan yaptırmalıyız? Belediye hoparlörü ve belediye ilan tahtası yeterlimidir?

Çan Belediyesi - ÇANAKKALE


SORU : 1- Belediyeye ait gayri menkuller kiraya verilmiş ve şimdiye kadar da kira artışları belediye encümen kararı ile yapılmıştır. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kira bitiminden itibaren tekrar ihale suretiyle kiraya çıkılacağını duyduk. Belediye gayri menkullerinden ihale süresi dolanları 2886 sayılı İhale Kanununa göre tekrar ihale etmemiz gerekirmi?

2- Ayrıca PTT’ye çok önceleri kiraya verilmiş belediye binası var. PTT’ye kiralanan bu yeride mi tekrar ihale suretiyle kiraya vereceğiz? Gömeç Belediyesi -BALIKESİR


Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin bazı maddeleri, Danıştay 12. Dairesinin 2007/412 Esas Nolu Kararı ile yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. ve 52. maddelerine göre de Belediye Zabıta Yönetmeliği ile İtfaiye Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerde zabıta ve itfaiye ye alınacak memurun şartları ili imtihan komisyonu oluşumları geniş bir şekilde açıklanmıştır.

Ancak Danıştay Kararı da dikkate alındığında; belediye olarak, zabıta memuru ve itfaiye memuru imtihanı yapabilirmiyiz?

Asaf AKAR–Aslanapa Bld. Bşk. -KÜTAHYA


Sorunlarımıza ışık tutarak bizleri aydınlattığınız için, bir kamu kuruluşu yöneticisi olarak sizlere minnettarlığımı bildirmek isterim. Hocam 22.02.2007 tarihli Norm Kadro ilke ve standartları yönetmeliği gereği Haziran ayı meclis toplantısında D-6 grubunda yer alan belediyemiz verilen 61 memur 31 sürekli işçi kadro ihdasını yaptık. (Belediyemizde şimdiye kadar işçi kadrosu yoktu ve çalışan 48 işçimizin hepsi geçici işçi statüsü ile çalışmaktadır.) Bu bağlamda 16 adet ilave kadro ihdası yaparak 1 işçimize de Mühendis ünvanı ile çalıştığı için sözleşme teklifinde bulunduk, 48 işçimizin çalışmaya devamını sağladık. İşçilerimizden 9 yıldan aşağı kıdemi olan yoktur ve hepsinin de çalışma süreleri yılda 6 aydan daha fazladır. ancak 2005 ve 2006 yıllarında valilik makamından alınan geçici işçi vizeleri ise 31x12=372 Adam / Ay dır. Her ay ilgili kurumlara çalışan işçi sayılarımızı da bildirmekteyiz ve şimdiye kadar de bu konuda gerek Mahalli İdareler Müdürlüğü gerekse bizleri denetleyen İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir sorun yaşamadık. 1-) 20 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 5620 sayılı kanunla ilgili tebliğ gereği işçilerimiz için bizden istenen formları tanzim ederek ilgili yerlere bildireceğiz bu konuda bir sorun var mı? 2-) Mühendis ünvanlı geçici işçimiz teklifimize süresi içinde cevap vererek geçici işçi olarak çalışmaya devam etmek istediğini bildirdi. Bu konuda hangi ayki meclis toplantısında ne şekilde bir karar alacağız. Cevaplarınız için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

Ünal SÖZEN Bayramiç Belediyesi Yazı işleri Müdürü/ÇANAKKALE

Tel: 0286 773 10 98  10 16 Faks: 0286 773 31 13


Aldığımız duyumlara göre Belediyelerin açmış olduğu memur alımları imtihanlarının iptal edildiğini duydum. Ancak bazı belediyeler imtihan yapmaya devam ediyorlar ve İçişleri Bakanlığının Internet sitesinde açılan imtihanlar yayınlamaya devam etmektedir. Açılan bu imtihanlar iptal edilecekse müracaat etmek istemiyorum. Beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.

Hasan UFUK- BALIKESİR


Sayın Hocam, belediyelerce okuyan öğrencilere burs verilmesi, muhtaç kimselere yapılacak yardım konusunda belediye meclisince hazırlayacakları yönetmelik Sayıştaya gönderilip görüş alınacak mıdır?

Engin YAMAN - ULUS BELEDİYESİ


Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
388675
BugünBugün247
DünDün416
Ziyaretci: 5